Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

 

   
 

 

 

 

       

     

O szkole

 

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości leżącej nad Dunajcem. Powstała prawdopodobnie w roku 1875, zatem ma długą historię...

 

CZYTAJ DALEJ

 

 

 

   

       

                    

    

     

Szkoła w Ruchu - zajęcia pozalekcyjne

 

 

W naszej szkole nauczyciel wychowania fizycznego dokłada wszelkich starań, aby poza ćwiczeniem na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego uczniowie podejmowali samodzielną aktywność fizyczną. Staramy się zapewnić uczniom takie warunki i wsparcie, by mogli odkrywać swoje pasje, zainteresowania i talenty. Na lekcjach wychowania fizycznego prezentujemy możliwie najszerszy zakres dyscyplin, gier i konkurencji sportowych. Dzięki temu każdy uczeń może znaleźć sport, który go najbardziej interesuje i uprawianie którego sprawia mu największą radość. Nauczyciel stara się, by lekcje wychowania fizycznego były ciekawe i urozmaicone. W konsekwencji powyższych działań większość dzieci ćwiczy bardzo chętnie i odnotowujemy niewielką liczbę zwolnień z wychowania fizycznego. Dwa razy w tygodniu w naszej szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe, w czasie których zarówno młodsze, jak i starsze dzieci rozwijają swoje pasje sportowe. Uczniowie mogą też wybierać dyscypliny sportowe, które chcą trenować na poszczególnych zajęciach, dzięki czemu zajęcia te są każdorazowo dostosowane do faktycznych zainteresowań uczestników. Na korytarzach w budynku szkoły są na stałe rozłożone trzy stoły do tenisa stołowego, co umożliwia uczniom aktywne spędzanie czasu zarówno podczas przerw, jak i przed lekcjami i po nich. Stały dostęp do stołów tenisowych umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności i pasji w zakresie tej dyscypliny sportowej. W oddziale przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym wydzielono dwie godziny tygodniowo na zajęcia ruchowe, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. Powyższe sprawia, że dzieci już od najmłodszych lat są zachęcane do podejmowania aktywności fizycznej, zaś ćwiczenie sprawia im radość. Dzięki tym zajęciom dzieci są w sposób profesjonalny zapoznawane z wieloma grami, zabawami i dyscyplinami sportowymi, dzięki czemu rozwijają swoje zainteresowanie szeroko rozumianą aktywnością fizyczną i uczą się, jak w ciekawy sposób można spędzać aktywnie swój wolny czas. Co roku w naszej szkole odbywają się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym. W eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie, co pozwala wyłowić potencjalne talenty już na wczesnym etapie sportowej edukacji. Najlepsza szesnastka szkoły spotyka się w finale zawodów. Po zakończonym turnieju dzieci otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy, co zachęca je do trenowania tej dyscypliny również w wolnym czasie. Ponadto uczniowie reprezentują szkołę w licznych zawodach sportowych w różnych dyscyplinach, zarówno na szczeblu gminnym, jak i wyższym. Ponieważ nasza szkoła liczy bardzo niewielu uczniów, spora ich część ma szansę znaleźć się w reprezentacji szkoły w danej dyscyplinie. Wzmacnia to ich motywację do uprawiania sportu także poza szkołą. W sytuacjach, w których jest to możliwe i bezpieczne, nauczyciel wychowania fizycznego stara się podejmować wraz z uczniami aktywność fizyczną, między innymi poprzez granie z dziećmi w tenisa stołowego na zajęciach świetlicowych i w czasie przerw międzylekcyjnych oraz rozgrywanie mini gier w koszykówkę, siatkówkę lub inne gry zespołowe podczas zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel kształtuje w ten sposób pozytywne wzorce zachowań dotyczących sportu, m. in. w zakresie przestrzegania zasad fair-play oraz zachęca do aktywności fizycznej. Przy sali gimnastycznej uczniowie mogą podziwiać „współczesnych herosów”, czyli gwiazdy sportu, oraz zapoznać się z krótkimi artykułami prasowymi na ich temat. Niewiele jest rzeczy, które mocniej oddziałują na wyobraźnię młodych ludzi i skuteczniej motywują do podejmowania wysiłku niż ulubieni sportowcy i chęć dorównania im w umiejętnościach i sukcesach. Nauczyciel wychowania fizycznego podczas częstych rozmów indywidualnych z uczniami zachęca ich do uprawiania sportu w czasie wolnym i doradza w wyborze optymalnej dyscypliny sportowej stosownie do możliwości i predyspozycji danego ucznia. Wielu z nich decyduje się na spróbowanie swych sił poprzez uczestnictwo w różnych szkółkach i klubach sportowych.

 

 
  SimpleViewer Gallery
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash